Google reviews bilde

Nå med Google anmeldelser

For at du enkelt skal kunne se hvor mange anmeldelser og stjerner de forskjellige firmaene har, ønsker vi å legge dette inn på hver firmapresentasjon. Kravene våre er at alle oppførte firmaer skal ha 3,5 stjerner i snitt eller høyere, og på sikt ønsker vi å flytte dette kravet ytterligere. Vi tenker også at Facebook anmeldelser kan bli aktuelt i tillegg, da det er mange som også bruker Facebook anmeldelser. Jo mer kan vi kan vise til, jo bedre er det.